CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRUNG TÂM PHẪU THUẬT THẢM MỸ CĐN8

PHẪU THUẬT KÉO NÚM VÚ TỤT

icon
KÉO- NÚM- VÚ- TỤT
+

PHẪU THUẬT KÉO NÚM VÚ TỤT

Tụt núm vú là hiện tượng một phần hay toàn bộ núm vú bị tụt vào trong làm...