CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI THẨM MỸ BÁC SĨ CHÍNH

TRỊ SẸO RỖ

icon
trị-sẹo -rỗ
+

ĐIỀU TRỊ SẸO RỖ CÔNG NGHỆ PHI KIM, TẾ BÀO GỐC

- Kim lăn điều trị chứa gần 500 kim nhỏ, bén, chích xuyên da đủ sâu (khỏang...